เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑
E-mail:admin@maepa-thoen.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maepa-thoen.com

 

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

                            

แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

สมัครสมาชิก
Web Site Privacy
การสมัครสมาชิก ต้องเก็บข้อมูลบางส่วน กรุณายืนยัน
ยกเลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

กองคลัง

26 กันยายน 2565
hits (5 hits)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านท่าอุดม หมู่ ที่ ...
26 กันยายน 2565
hits (5 hits)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่ปะดอย ...
26 กันยายน 2565
hits (7 hits)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนภายในหมู่บ้าน) จำนวน ๒ ช่วง ...
15 กันยายน 2565
hits (41 hits)
ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างถนน-ม.7-ปี-65-เงินอุดหนุน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมซ่อมแซมถนนหิน ...
15 กันยายน 2565
hits (35 hits)
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซมถนน-ม.9-ปี-65-เงินอุดหนุน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
15 กันยายน 2565
hits (41 hits)
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิว-ม.1-ปี-65-เงินอุดหนุน ...
อ่านต่อ

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

09-06-2565.png

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)