• ช่องทางสอบถามข้อมูล QA
  • กระดานสนทนา

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ

พบเห็น ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด

ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โปรดแจ้ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘
ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐
E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ
📌 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.584598787090662&type=3 
📌 https://www.maepa-thoen.com/index.php/content-page/item/1141-2023-06-23 

 

Post Message


There is no public post yet
Powered by Phoca Guestbook