เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑
E-mail:admin@maepa-thoen.com
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@maepa-thoen.com

ค้นหา....

การติดต่อ

ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:
https://goo.gl/maps/JDcctSLimF3HZqn8A
ที่อยู่:
สำนักงาน อบต.แม่ปะ หมู่ 8 ต.แม่ปะ
เถิน
ลำปาง
52160
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
054-292079
โทรสาร:
054-291691

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)