ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง


 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ม.๘ ต.แม่ปะ อ.เถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

แบ่งปันข่าวสาร

ค้นหา....

×

แจ้งให้ทราบ

Content is no longer available, (reason: accessed via an unpublished category: 52)
Content access allowed because you can edit or publish/unpublish this content