ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

การจัดทำประวัติทางหลวงท้องถิ่น

ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

ความเป็นมาและความสำคัญของทางหลวงท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

สัญลักษณ์และคำย่อ

แบบชั้นทางหลวงท้องถิ่น 1/ท้องถิ่น 2/ท้องถิ่น 3/ท้องถิ่น 4/ท้องถิ่น 5

ตัวอย่างทางเชื่อม/ทางเชื่อมทางหลวง/ทางข้ามทางรถไฟ

วิธีการยกโค้งและขยายผิวจราจรทางโค้ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นรองพื้นทางลูกรัง/ชั้นพื้นทางหินคลุก

การเสริมเหล็กถนน คสล.

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อ/ไม่มีรอยต่อ

ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด/ไม่มีรอยต่อแบบมีรางเปิดแบบมีฝาปิด

ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ก./แบบ ข./แบบ ค.

ถนน CAPE SEAL/ถนน D.B.S.T/ถนน ASPHALT CONCRETE /ถนนลูกรัง/ถนนลาดยางดินซีเมนต์

ข้อกำหนดการก่อสร้าง 1/ข้อกำหนดการก่อสร้าง 2

ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 1/ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 2

ถนนดินซีเมนต์/ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์ 1/ข้อกำหนดถนนดินซีเมนต์ 2

ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์

แสดงวิธีการก่อสร้างขยายคันทางลงในคูน้ำ

SAND EMBANKMENT

ทางที่ถมสูงและตัดลึก

การปลูกหญ้า/การปลูกหญ้าแฝก

มาตรฐานการปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง

ป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือน/ป้ายบังคับ 1/ป้ายบังคับ 2/ป้ายเตือน 1/ป้ายเตือน 2/ป้ายเตือน 3/ป้ายแนะนำ

การติดตั้งป้ายจราจรแบบป้ายเดี่ยว/ป้ายจราจรแบบป้ายชุด

เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร 1/เครื่องหมายจราจรบนผิวทางตีเส้นจราจร 2

เครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทข้อความ/เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

หลักกิโลเมตร/หลักนำโค้งและหลักเขตทาง

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

12 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev