"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ส้มเกลี้ยงหวานฉ่ำ กระหล่ำหัวใหญ่ ผักกาดจ้อนลือไกล ปลูกไผ่เศรษฐกิจ แหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ชีวีอย่างพอเพียง"
23360846_341364839668927_1173356761_n.jpg23283528_341364819668929_1904024205_n.jpg23316124_341365009668910_469624399_n.jpg23315934_341364786335599_986778299_n.jpg23361055_341364899668921_328257957_n.jpg23315773_341364936335584_45160136_n.jpg23318845_341364853002259_1589923779_n.jpg23316168_341364639668947_1482364558_n.jpg23364969_341364949668916_533622840_n.jpg23360938_341364629668948_1665935970_n.jpg23360988_341364869668924_225701048_n.jpg23318880_341364909668920_1649090102_n.jpg23360987_341364996335578_1496326631_n.jpg23318892_341364653002279_450023474_n.jpg23283540_341364669668944_1912326703_n.jpg23315947_341364929668918_2122997935_n.jpg23318476_341364626335615_1978043702_n.jpg23315818_341364636335614_1277186156_n.jpg23365223_341364733002271_1328609995_n.jpg23283544_341364646335613_489488996_n.jpg23318806_341364916335586_1211329636_n.jpg23414211_341364659668945_1136795184_n.jpg23365079_341364969668914_23760300_n.jpg23318921_341364633002281_450290681_n.jpg23315817_341364816335596_1785132043_n.jpg23316006_341364709668940_618925177_n.jpg23361086_341364876335590_1984209436_n.jpg23414627_341364759668935_1638451368_n.jpg23315983_341364879668923_347587050_n.jpg23318540_341364569668954_1888628490_n.jpg23232005_341364689668942_307376127_n.jpg23318856_341364696335608_828250260_n.jpg

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติดให้กับ เด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะ จำนวน ๗๙ คน ครูผู้ควบคุมเด็กและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดแม่ปะดอย หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง) 

38777775_1763173023799892_8751805256481898496_n.jpg38740223_505418643217543_6109619260919644160_n.jpg38882888_1117200478446233_4828621968985030656_n.jpg38870746_207256236805052_1852398860526157824_n.jpg38843086_277119089752921_7815937131133534208_n.jpg38842655_2061349093897598_4076282559313477632_n.jpg38825292_213784046146826_6758740912727130112_n.jpg38825282_232268217619127_2991435401584967680_n.jpg38817525_2120529098273003_5473011631984214016_n.jpg38814406_225587064705803_3763839455354421248_n.jpg38802523_1532911716855246_616292373495808000_n.jpg38799346_242800323020372_1931021664263340032_n.jpg38796533_283410625769173_8569366500425596928_n.jpg38795078_299231764170599_3399964444443279360_n.jpg38780699_1996816097244831_115833665950318592_n.jpg38773913_257408721653286_5356065268856520704_n.jpg38769185_287320951822384_8484030559725551616_n.jpg38765874_2151958031755108_7742737745809768448_n.jpg38761804_194241924783422_5907045758309236736_n.jpg38760943_198447441025282_6571800305095147520_n.jpg38754343_670888779962040_1548639974281183232_n.jpg38751762_531417190626197_4105014473184509952_n.jpg38747548_448233092253404_2418512323648946176_n.jpg38742224_659971387704566_5092867267775954944_n.jpg38742206_825261251195149_8824109317218107392_n.jpg38777775_1763173023799892_8751805256481898496_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

Mpa2563.jpg

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

08 สิงหาคม 2561
hits (949 hits)
แจ้งให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานกา ...
05 กรกฎาคม 2561
hits (4615 hits)
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่ปะ ผ ...
04 กรกฎาคม 2561
hits (1073 hits)
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ ...
13 กุมภาพันธ์ 2561
hits (1300 hits)
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายภูดิท ...
13 กุมภาพันธ์ 2561
hits (1456 hits)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐ ...
อ่านต่อ

กองคลัง

31 มีนาคม 2563
hits (111 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม ...
24 มีนาคม 2563
hits (110 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จังหวัดล ...
31 มกราคม 2563
hits (131 hits)
จัดซื้อ-จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล กองคล ...
27 พฤศจิกายน 2562
hits (251 hits)
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ชุดที่ ๑ (ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ...
10 กันยายน 2562
hits (329 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ต ...
30 สิงหาคม 2562
hits (372 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่ามะเกว๋น ...
อ่านต่อ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

กองสาธารณสุขฯ

06 กันยายน 2561
hits (1669 hits)
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปี ...
06 กันยายน 2561
hits (1261 hits)
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปี ...
อ่านต่อ

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev