"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ส้มเกลี้ยงหวานฉ่ำ กระหล่ำหัวใหญ่ ผักกาดจ้อนลือไกล ปลูกไผ่เศรษฐกิจ แหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ชีวีอย่างพอเพียง"
23318806_341364916335586_1211329636_n.jpg23315934_341364786335599_986778299_n.jpg23361055_341364899668921_328257957_n.jpg23315947_341364929668918_2122997935_n.jpg23318856_341364696335608_828250260_n.jpg23315818_341364636335614_1277186156_n.jpg23361086_341364876335590_1984209436_n.jpg23318476_341364626335615_1978043702_n.jpg23283540_341364669668944_1912326703_n.jpg23360987_341364996335578_1496326631_n.jpg23365079_341364969668914_23760300_n.jpg23318540_341364569668954_1888628490_n.jpg23318892_341364653002279_450023474_n.jpg23316168_341364639668947_1482364558_n.jpg23414627_341364759668935_1638451368_n.jpg23360846_341364839668927_1173356761_n.jpg23318845_341364853002259_1589923779_n.jpg23315817_341364816335596_1785132043_n.jpg23360938_341364629668948_1665935970_n.jpg23360988_341364869668924_225701048_n.jpg23316124_341365009668910_469624399_n.jpg23316006_341364709668940_618925177_n.jpg23315983_341364879668923_347587050_n.jpg23365223_341364733002271_1328609995_n.jpg23283544_341364646335613_489488996_n.jpg23318880_341364909668920_1649090102_n.jpg23318921_341364633002281_450290681_n.jpg23315773_341364936335584_45160136_n.jpg23414211_341364659668945_1136795184_n.jpg23283528_341364819668929_1904024205_n.jpg23232005_341364689668942_307376127_n.jpg23364969_341364949668916_533622840_n.jpg

โครงการ จิตอาสา ”เราทำความดีด้วยหัวใจ“ (กิจกรรมสร้างฝายและบวชป่า)

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภูดิท ศรีสะอาด นายอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ “ (กิจกรรมสร้างฝายและบวชป่า) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ บูรณาการร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่วะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
๑. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมบริเวณต้นน้ำลำธารให้เป็นแหล่งเก็บน้ำของราษฎร
๒. สร้างความชื้นในดินและยืดระยะเวลาไม่ให้ดินแห้งเร็วเกินไปทำให้สิ่งมีชีวิตในดิน และพืชต่างๆ สามารถเจริญเติบโต สร้างความแข็งแรงให้กับตัวมันเองทำให้สามารถอยู่ในสภาพที่แห้งแล้งได้ระยะหนึ่ง
๓. เป็นแนวกันไฟได้เป็นอย่างดี ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
๔. เพื่อช่วยกักน้ำไว้ในลำห้วย เป็นการยืดระยะเวลาไม่ให้น้ำในลำห้วยแห้งเร็วเกินไป ซึ่งธรรมชาติของน้ำจะไหลลงสู่ที่ต่ำแต่เมื่อมีสิ่งมากักไว้ก็จะค่อยๆไหลลงอย่างช้าๆ น้ำจึงยังมีอยู่ในลำห้วยได้อีก
๕. เพื่อช่วยชะลอความเร็วของกระแสน้ำ ไม่ให้พัดพาหน้าดิน หรือสร้างความเสียหายให้แก่ตอนล่างเป็นการลดความรุนแรงของการปะทะของกระแสน้ำที่ไหลลงสู่เบื้องล่าง
๖. เพื่อทำให้ผู้ที่คิดลักลอบตัดต้นไม้ รู้สึกเกรงกลัวถ้าคิดจะตัดต้นไม้
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ประชาชนในพื้นที่ นักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพเถิน อาสาสมัครรักษ์โลก ราษฎรอาสาสมัคร พิทักษ์ป่า พนักงานเจ้าหน้าที่ จากหลายหน่วยงาน ประมาณ ๔๐๐ คน ร่วมกันสร้างฝาย ณ พื้นที่บริเวณป่า ห้วยแล้ง สถานีพิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปะหัวทุ่ง ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง) 

01-S__143917106.jpgS__143917125.jpgS__143917124.jpgS__143917123.jpgS__143917112.jpgS__143917121.jpgS__143917120.jpgS__143917119.jpgS__143917118.jpgS__143917117.jpgS__143917116.jpgS__143917115.jpgS__143917114.jpgS__143917113.jpgS__143917110.jpgS__143917111.jpg02-S__143917107.jpg04-S__143917109.jpgS__143917122.jpg03-S__143917108.jpg01-S__143917106.jpg

พิมพ์ อีเมล

Mpa2563.jpg

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านต่อ

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

08 สิงหาคม 2561
hits (949 hits)
แจ้งให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานกา ...
05 กรกฎาคม 2561
hits (4615 hits)
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลแม่ปะ ผ ...
04 กรกฎาคม 2561
hits (1073 hits)
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ ...
13 กุมภาพันธ์ 2561
hits (1300 hits)
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายภูดิท ...
13 กุมภาพันธ์ 2561
hits (1456 hits)
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐ ...
อ่านต่อ

กองคลัง

31 มีนาคม 2563
hits (111 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม ...
24 มีนาคม 2563
hits (110 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปะ อําเภอเถิน จังหวัดล ...
31 มกราคม 2563
hits (131 hits)
จัดซื้อ-จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล กองคล ...
27 พฤศจิกายน 2562
hits (251 hits)
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ชุดที่ ๑ (ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ ...
10 กันยายน 2562
hits (329 hits)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ต ...
30 สิงหาคม 2562
hits (372 hits)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่ามะเกว๋น ...
อ่านต่อ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

กองสาธารณสุขฯ

06 กันยายน 2561
hits (1669 hits)
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปี ...
06 กันยายน 2561
hits (1261 hits)
โครงการบริหารจัดการขยะตำบลแม่ปะ ประจำปี ...
อ่านต่อ

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

03 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev