Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • ความรู้เกียวกับสาธารณะภัย กับ อบต.แม่ปะ ๑

ความรู้เกียวกับสาธารณะภัย กับ อบต.แม่ปะ ๑ (2)

ความรู้เกียวกับสาธารณะภัย กับ อบต.แม่ปะ ๑

1498986_1512384328983151_8738900343737272560_o.jpg1979334_1512384318983152_7220198195877515411_o.jpg10295199_1512384362316481_8534822573520652945_o.jpg10329754_1512384345649816_6427461096262466550_o.jpg10355616_1512384295649821_8828425473981446609_o.jpg10431388_1512384315649819_8787703718563724078_o.jpg10443169_1512384298983154_8308787285307853481_o.jpg

พิมพ์ อีเมล